ШҚО кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасы

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігі


Басшысы: Шұрманов Ержан Айткенұлы

Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, ШҚО, , Өскемен қ., Горький к., 40

Телефоны: 8-7232-71-31-21, 26-38-71

Сайты: upiir.vko.gov.kz

Азаматтарды қабылдау: апта сайын сәрсенбіде сағат 16.00-ден 18.00-ге дейін

Виртуалды қабылдау бөлмесі

«Шығыс Қазақстан облысының кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасы» міндеттері:

1) қолданыстағы заңнамада белгіленген шекте жеке кәсіпкерлікті қолдау және дамыту жөніндегі, индустриялық-инновациялық дамыту, өнеркәсіп, сауда саласында мемлекеттік саясатты іске асыру;

2) экономиканың басым секторларын дамыту процесінде мемлекет пен бизнестің тиімді өзара іс-қимылын қамтамасыз ету.

Жүктелген міндеттерін іске асыру үшін мынадай функцияларды жүзеге асырады:

15. Функциялары:

1) жеке кәсiпкерлiктi қолдау мен дамыту саласында мемлекеттiк саясаттың iске асырылуын жүзеге асырады;

2) жеке кәсiпкерлiктi дамыту үшiн жағдайлар жасайды;

3) жеке кәсіпкерлікті қолдау мен дамыту және индустриялық-инновациялық даму саласындағы мемлекеттік бағдарламаның іске асырылуын және орындалуын қамтамасыз етеді және жауапты болады;

4) өңірде шағын және орта кәсіпкерлікті және инновациялық қызметті қолдау инфрақұрылымының объектілерін құру мен дамытуды қамтамасыз етеді;

5) жергілікті атқарушы органдардың жеке кәсіпкерлік субъектілерінің бірлестіктерімен, Ұлттық палатамен және нарықтық инфрақұрылым объектілерімен өзара қарым-қатынастарын дамыту стратегиясын айқындау жөнінде ұсыныстар енгізеді;

6) сараптамалық кеңестің қызметін ұйымдастырады;

7) жергілікті деңгейде жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдауды қамтамасыз етеді;

8) шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері үшін мамандар мен персоналды оқытуды, даярлауды, қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастырады;

9) құзыреті шегінде шикізаттық емес экспортты жылжытуды жүзеге асырады;

10) құзыреті шегінде шикізаттық емес экспортты дамыту үшін жағдайлар жасайды;

11) Шығыс Қазақстан облысы аумағында индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыруға және іске асыруға қатысады;

12) өңірлік кәсіпкерлер палатасының қатысуымен Шығыс Қазақстан облысының кәсіпкерлігін қолдау картасын әзірлейді;

13) индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдауды жүзеге асыратын индустриялық-инновациялық инфрақұрылым элементтеріне, индустриялық-инновациялық жүйе субъектілеріне әдістемелік, консультациялық, практикалық және өзге де көмек көрсетуге құқылы;

14) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға экономиканың басым секторларын айқындау жөнінде ұсыныстар енгізеді;

15) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген нысан бойынша және мерзімде Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен тізбеге сәйкес ұйымдардың сатып алуларындағы жергілікті қамту бойынша ақпаратты жинауды, талдауды жүзеге асырады және индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органға ұсынады;

16) реттеушілік әсерді талдау нәтижелерін қарайды және өңірлік маңызы бар актілердің жобаларын әзірлеушілердің, өңірлік палатаның және басқа да мүдделі тұлғалардың белгіленген рәсімдерді сақтауы туралы қорытынды береді;

17) реттеушілік әсерді талдау қорытындыларымен келіспеген жағдайда реттеушілік әсерге баламалы талдау жүргізеді;

18) индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органға индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шараларын іске асыру туралы ақпарат береді;

19) кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу үшін жер қойнауын пайдалануға және кен іздеушілік құқығын береді;

20) жер қойнауын пайдаланушылардың кең таралған пайдалы қазбаларды өндіруге, кен іздеуге арналған лицензиялар шарттарын сақталуына бақылауды жүзеге асырады;

21) кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру, кен іздеушілік бойынша операциялардың жүргізілуіне мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

22) 2017 жылғы 27 желтоқсандағы «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Кодексімен кен іздеушілік лицензиясын көздей отырып, жер қойнауын пайдаланушылардың кен іздеушілік шарттарын сақтауын бақылауды жүзеге асырады;

23) пайдалы қазбалар жатқан аумақтарда құрылыс салуды реттейді;

24) кең таралған пайдалы қазбаларды өндіруге берілген лицензиялар және кен іздеушілікке берілген лицензиялар туралы ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз етеді;

25) 2017 жылғы 27 желтоқсандағы «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 45-бабына сәйкес жер қойнауын пайдалану құқығының және (немесе) жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектілердің өтуіне рұқсат береді;

26) жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен пайдалы қазбалар жатқан алаңдарда құрылыс салуға рұқсат береді;

27) кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға немесе өндіруге және барлаумен немесе өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салуға және (немесе) пайдалануға арналған келісімшарттардың орындалуын және қолданылуын тоқтатуды қамтамасыз етеді;

28) экологиялық, ғылыми, тарихи-мәдени және рекреациялық маңызы бар жер қойнауын пайдалануға байланысты объектілердің сақталуына жәрдемдеседі;

29) кең таралған пайдалы қазбалар және барлаумен немесе өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салу және (немесе) пайдалану бойынша келісімшарттық міндеттемелердің орындалуына мониторинг пен бақылауды жүзеге асырады;

30) жер қойнауын пайдалануға берілген лицензиялардың тізілімін жүргізеді;

31) 2017 жылғы 27 желтоқсандағы «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» ҚР Кодексінің 278-бабының 3-тармағына сәйкес белгіленген тәртіпте және шарттарда кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға, өндіруге арналған келісімшарттарды сақтау;

32) сауда саясатын жүргізуді қамтамасыз етеді;

33) өз құзыреті шегінде сауда қызметі субъектілерінің қызметін реттеуді жүзеге асырады;

34) Шығыс Қазақстан облысы аумағында сауда қызметіне қолайлы жағдай жасау бойынша шаралар әзірлейді;

35) халықты сауда алаңымен қамтамасыз етудің ең төменгі нормативтері бойынша ұсыныстар әзірлейді;

36)  халықты сауда алаңымен қамтамасыз етудің ең төменгі нормативіне қол жеткізу бойынша шараларды әзірлейді және іске асырады;

37)  көрмелер мен жәрмеңкелерді ұйымдастыруды жүзеге асырады;

38) әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына рұқсат етілген шекті бөлшек сауда бағалары мөлшерінің сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

39) әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бөлшек сауда бағаларының шекті мәндерін және әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына рұқсат етілген шекті бөлшек сауда бағаларының мөлшерін бекіту бойынша ұсыныстар енгізеді;

40) жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

 

 Құқықтары мен міндеттері:

1) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген көлемде оған жүктелген функцияларды жүзеге асыру үшін қажет құжаттарды, ақпарат пен материалдарды мемлекеттік органдар мен ұйымдардан сұрау және алу;

2) басымдықтарды, тұжырымдамаларды, нормативтік материалдарды, мақсатты бағдарламаларды, талдау шолулары мен болжамдарды әзірлеуге қатысу үшін қажетті жағдайларда ғылыми қызметкерлер мен мамандарды  тарту;

3) облыстың жергілікті атқарушы органының шешімі бойынша облыстық коммуналдық мүлік құрамындағы акционерлік қоғамдар акцияларының мемлекеттік пакетін және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердегі қатысу үлестерін иелену мен пайдалану құқықтарын жүзеге асыру;

4) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де құқықтарды және міндеттерді жүзеге асыру.

 

 

Парақтың құрылған/өзгертілген күні: 15.12.2011 / 08.08.2019