«Шығыс Қазақстан облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігі


Виртуалды қабылдау бөлмесі

«Шығыс Қазақстан облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі бюджеттің атқарылуы саласында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

Қаржы басқармасының негізгі міндеттері:

1)   облыс бюджетінің атқарылуын қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар кешенін орындау;

2)   бюджеттік мониторингті жүзеге асыру;

3)   жергілікті бюджеттің атқарылуы бойынша бюджеттік есепті және бюджеттік есептілікті жүргізу.

 

Қаржы басқармасына жүктелген міндеттерін іске асыру үшін мынадай функцияларды жүзеге асырады:

1) облыстық бюджеттің атқарылуын ұйымдастырады және бюджетті атқару бойынша облыстық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің қызметін үйлестіреді;

2) мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын, облыстық бюджет бойынша түсiмдердiң және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарын жасайды, бекiтеді және жүргiзеді;

3) облыстық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің өтінімдері бойынша  бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың ай сайынғы көлемдеріне өзгерістер енгізеді;

4) бюджет ақшасын басқаруды жүзеге асырады;

5) облыстық бюджет бойынша түсімдер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарында көзделген көлемде төлемдерді қолма-қол ақшамен қамтамасыз ету үшін қажетті шараларды қабылдайды;

6) бюджетке түсетін түсімдердің күтілетін көлемдерін және жоспарлы кезеңге арналған шығыстардың атқарылуын, қолма-қол ақша профицитін (тапшылығын) және оны жабу көздерін айқындау жөніндегі процесс болып табылатын қолма-қол ақша легінің болжамын жасайды;

7) облыстық бюджеттің қолма-қол ақшаны бақылау шотындағы ақша қозғалысы мониторингін жүргізеді;

8) мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден түсетін өз билігінде қалатын ақша түсімдері мен шығыстарының жиынтық жоспарын келіседі;

9) Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің секвестр жүргізу туралы қаулысы негізінде облыстық бюджетті түзетуді жүзеге асырады;

10) бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға мыналар туралы бюджеттік есептілікті қалыптастырады және ұсынады:

облыстық бюджеттің, облыс бюджетінің атқарылуы туралы;

жергiлiктi атқарушы органның талаптары мен мiндеттемелерi туралы есептi;

облыс бюджеті бойынша тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатудан түскен ақша түсімдері мен шығыстары жоспарларының орындалуы туралы;

облыс бюджеті бойынша демеушілік және қайырымдылық көмектен ақшаның түсуі және жұмсалуы туралы;

облыстық бюджет және облыс бюджетінің дебиторлық берешегі туралы;

облыстық бюджет және облыс бюджетінің кредиторлық берешегі туралы;

бюджеттік мониторинг нәтижелері бойынша облыс бюджетінің арқарылуы туралы талдамалық есеп;

11) Шығыс Қазақстан облысының әкімдігіне,  Шығыс Қазақстан облысы бойынша Тексеру комиссиясына, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі облыстың уәкілетті органына облыстық бюджеттің, облыс бюджетінің атқарылуы туралы есеп ұсынады;

12) дамыту бағдарламалары бойынша мемлекеттік органның бюджет қаражатын басқару бойынша қызметінің тиімділігін бағалау үшін бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға жыл сайынғы ақпарат береді;

13) бюджеттік мониторингті жүзеге асырады;

14) жергілікті бюджет қаражатынан берілген кредиттер бойынша талаптарды есепке алуды жүзеге асырады;

15) облыстың жергiлiктi атқарушы органының шұғыл шығындарға арналған резервтерiнде көзделген қаражаттар шегінде ақша бөлу мүмкіндігі немесе мүмкін еместігі туралы қорытынды бередi;

16) аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерінің қолма-қол ақша тапшылығын жабуға, егер олағымдағы қаржы жылында болжанған жағдайда облыстық деңгейдегі атқарушы органдар резервінен ақша бөлу мүмкіндігі немесе мүмкін еместігі туралы қорытынды береді;

17) облыстың жергiлiктi атқарушы органына жергілікті атқарушы орган резервінің ақшасын пайдалану және тиiстi кезеңге оның қалдықтары туралы ақпаратты ай сайын ұсынады.

 

Жүктелген міндеттер мен функцияларды іске асрыу үшін қаржы басқармасының:

1) Басқарма құзыретіне кіретін мәселелер бойынша ұсыныстарды облыс басшылығының қарауына енгізу;

2) Басқарма құзыретіне кіретін мәселелер бойынша өз өкілеттілігі шегінде кеңестер және басқа да іс-шаралар өткізу;

3) Басқармаға жүктелген міндеттер мен қызметтерді орындау үшін заңды және жеке тұлғалардан қажетті ақпаратты (есептер, анықтамалар, материалдар) сұрау және алу;

4) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыру құқығы бар.

Парақтың құрылған/өзгертілген күні: 15.12.2011 / 05.02.2019