«Сигма фирмасы» ЖШС

«Сигма фирмасы» ЖШС № 12-00612 08-МР рұқсатнама негізінде төмендегідей жұмыс түрлерін орындайды:

Құрылыс-жинақтау жұмыстары (сейсмикалық емес аудандарда және сейсмикалық төзімділігі 8 баллдан жоғары емес аудандарда құрылыс-монтаж жұмыстарын өндipy құқығымен):

1.Жер жұмыстары;
2. Мыналарды:
- ұңғымаларды жайластыруды (мұнай және газ ұңғымаларын жайластыруды қоспағанда) қамтитын арнайы құрылыс және монтаждау жұмыстары өндipici (оның ішінде жер қабатындағы арнайы жұмыстарды жүргізу);
3.Сыртқы инженерлік желілер мен құрылыстарды және iшкi инженерлік жүйелерді, оның ішінде:
- суық және ыстық сумен жабдықтау желілерін, тұрмыстық, өндipicтiк және жауын-шашынның
калдық суларының орталықтандырылған кәрізін, су кұбыры мен кәріздің iшкi жүйелерінің құрылғысын;
- электрмен жабдықтау желілерін, сыртқы электрмен жарықтандыру құрылғысын, электрмен жарықтандыру және электрмен жылытудың iшкi желілерін;
- байланыс, радио-, телекоммуникация және теледидар желілерімен iшкi жүйелерін;
- iшкi орталыктандырылған жылу жүйелерін;
- желдетуді, ауаны салқындатуды,  пневматикалық көліті  және  аспирацияны орналастыру;
- жөніндегі арнайы жұмыстар;
4. құрылғылар мен жабдықтарды қорғау бойынша жұмыстар
-құрылыс құрылымдарын гидрооқшаулау
- құбырларды, құрылыс құрылымдары және жабдықтарды жылуоқшаулау
- құрылыс құрылымдары және жабдықтарды, құбырларды химиялық қорғау төсеніштерін қолдана отырып, тат басудан қорғау.
5. мыналарды:
- компрессор машиналарымен, сорғылармен және жeлдeткiштepмeн байланысты технологиялық жабдықтарды монтаждау (оның iшiндe icкe косу-жөндеу жұмыстары);
Техникасы мен жабдықтар – 12 бірл.

Реквизиттері:
070019, ҚР, Өскемен қ-сы, М. Горький көшесі, 21 үй
(негізгі мекенжайы Қазақстан көшесі, 71А, 308)
ДСК 004467977, «БТА БАНК» АҚ ШҚф, БСК 190901310
СТН 181600045506
e-mail: sigma48@mail.kz, H2O82@mail.ru
Тел.(7232) 57-79-81,
Факс (7232) 26-77-87

Парақтың құрылған/өзгертілген күні: 01.02.2012 / 08.02.2012