Historic figures
Antropov Yuriy Vasilyevich
Auezov Mukhtar Omarkhanovich
Berdus Ivan Vasilevich
Burov Pavel Petrovich
Gerassimov Boris Georgievich
Grebenshikov Georgiy Dmitrievich
Pankratyev Dmitriy Gordeyevich
Permitin Efim Nikolayevich
Semyenov Stepan Mikhailovich
Fyedorov Alexander Nikolayevich
Chernykh Stanislav Evgenevich
Sarsen Amanzholovich Amanzholov
Mikhaelis Evgeniy Petrovich

Дата создания / изменения страницы: 16.07.2012 / 18.07.2012